De komende jaren zijn bepalend hoe er in Nederland met vluchtelingen wordt omgegaan.

Wat wordt het nieuwe ‘normaal’ als het over vluchtelingen gaat?

Stel je voor. Jij hebt een informatieavond georganiseerd voor bewoners.
Je vertelt de aanwezigen over de nieuwbouwplannen in hun wijk. Al snel ontstaat er een agressieve discussie over dat migranten voorrang krijgen op anderen. De schreeuwers krijgen de overhand en trekken bewoners mee die voorheen goed benaderbaar waren. Hoe reageer jij?

Weet je het niet? Leer depolariseren. Stay Human weet hoe.

Pak polarisatie aan waar het gebeurt: lokaal. Werk samen met andere beroepskrachten, vrijwilligers en lokale organisaties. Train en versterk
alle betrokkenen. Betrek het ‘stille midden’. Organiseer activiteiten die depolariseren, in co-creatie met bewoners.

Meer weten? Neem contact op met ons via info@stayhuman.nu.