De komende jaren zijn bepalend hoe er in Nederland met vluchtelingen wordt omgegaan.

Wat wordt het nieuwe ‘normaal’ als het over vluchtelingen gaat?

De samenleving verhardt en wordt gedomineerd door wij-zij denken. Ook waar het gesprek over vluchtelingen gaat. De groep met compassie-en-zorgen wordt niet gehoord waardoor er een tweedeling in de maatschappij dreigt te ontstaan. Maatschappelijke instanties vragen zich af welke positie zij innemen binnen deze polarisering. Het lijkt wel of niemand het meer goed kan doen.

Stay Human wil verdere
polarisatie tegengaan:

We beginnen daar waar de urgentie is; waar mensen zich al met elkaar verbinden, bijvoorbeeld op het sportveld, in de klas, in de geloofshuizen en op het werk. In co-creatie met organisaties uit verschillende sectoren ontwikkelen we een duurzame aanpak om begrip, empathie en verbinding tussen mensen te vergroten.

Daarnaast bezinnen we ons als coalitie op onze positie in het maatschappelijk veld en onze manier van communiceren.

We maken gebruik van bestaand en nieuw onderzoek: hoe zit het met de zorgen en dilemma’s van Nederlanders – individuen én organisaties? En waar is op lokaal niveau behoefte naar? Deze uitkomsten passen we toe in een serie van activiteiten voor communicatieprofessionals en mensen die in de dagelijkse praktijk te maken hebben met polarisatie. Dit vertaalt zich in masterclasses, trainingen, intervisie en tools waarin diverse aspecten aan bod komen:

  • inzicht in de polarisatiedynamiek
  • hoe pas je dit toe in je communicatiestrategie
  • kennisuitwisseling uit onderzoek en uit de praktijk
  • werkvormen voor een open dialoog en conflicthantering

Ruim vijftig organisaties vormen samen Stay Human en geven hiermee een signaal af van urgentie. Bereid om van elkaar te leren en expertise uit te wisselen, worden de opgedane inzichten met elkaar gedeeld binnen een actief netwerk dat groeiende is. Via het online Stay Human platform is deze kennis ook beschikbaar voor individuen, organisaties, mediamakers en andere geïnteresseerden.

Sluit je aan en:

  • stap in een groot en breed netwerk van bevlogen professionals uit zowel maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven;
  • krijg toegang tot tools, masterclasses en trainingen;
  • draag bij aan de depolarisatie van Nederland.

Meer weten? Stuur een mail naar info@stayhuman.nu